donderdag 2 mei 2013

Spelend leren: 'de kleutertoets of spelbegeleiding'.

De kleuterklas van de toekomst met toetsen

De inspanningen van de overheid om achterstanden van kinderen in te halen op school met gestandaardiseerde testen leidt ertoe dat leraren het onderwijsaanbod zullen gaan afstemmen op de kleutertoetsen. Cito zegt: 'kleutertoetsen geven een goed beeld van de vaardigheden van kinderen of van opvallende patronen in de klas'. Professionele opvoeders kijken meerdere momenten gedurende een lange periode mee naar de ontwikkeling van de kleuter. Hij of zij is speciaal opgeleid om naar kinderen te kijken, te observeren en te begeleiden. Daar hebben zij echt geen toets voor nodig. Zijn er geen betere alternatieven, dan het toetsen van kleuters? 

De kleuterklas van de toekomst met toetsen
De kleuterklas van de toekomst met spelbegeleiding 

Spel is de meest uitdagende manier van leren. Daarnaast is spelen essentieel voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vormen van de eigen persoonlijkheid en het leren omgaan met de omgeving. Ieder kind ontwikkelt zich verschillend, maar voor alle kinderen is spel de motor achter deze ontwikkeling. Spel is de manier om te handelen, te ontdekken en om ervaringen aan den lijve te ervaren. Het spelen blijft niet hetzelfde maar ontwikkelt zich. Kinderen communiceren over het spel over en weer. Hierdoor krijgt het kind de gelegenheid de wereld om zich heen te onderzoeken en nieuwe dingen te ontdekken. Spelbegeleiding biedt de gelegenheid voor kinderen om de stagnerende ontwikkeling op gang te helpen. De (professionele) opvoeder die actief spelbegeleiding biedt, geeft het kind de ruimte om zichzelf optimaal te ontwikkelen.

In spel kan het kind zijn wie het wil zijn. Door te spelen ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en leert het omgaan met zijn omgeving. Vanuit de visie dat ieder kind recht heeft om deze eigenschappen en vaardigheden te leren en verder te ontplooien. 

Kleuters die met elkaar de wereld ontdekken.