donderdag 2 mei 2013

Spelend leren: 'constructiespel'.

Het constructiespel

Dingen maken in spel noemen wij constructiespel. In deze spelsoort wordt materiaal gecombineerd, zodat het iets anders voorstelt. Deze spelsoort is goed voor de cognitieve ontwikkeling, met name voor het oplossen van problemen en het ruimtelijk inzicht. Voorbeelden: torens bouwen; hutten maken; lego; kapla; kleien. 

De speelhoek in de klas 

De hoeken, zoals bouwhoek, huishoek, muziekhoek, in de kleuterklassen zijn bij uitstek een plek waar kinderen aan hun ontwikkeling toekomen. Ze brengen gebeurtenissen en ervaringen onder woorden, krijgen greep om de wereld om zich heen, werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkelen taal- en rekenactiviteiten. De hoek is een ontzettend rijke spelomgeving, mits juist neergezet, met de juiste materialen en begeleiding. In dit filmpje wordt duidelijk worden waarom het spelen in hoeken zo belangrijk is voor de ontwikkeling van peuters en kleuters. Ook zie je hoe die ontwikkeling werkt en waaraan een goede hoek voldoet.