zaterdag 18 mei 2013

Innovatie gamificatie wereldburgerschap

Innovatie gamificatie wereldburgerschap

“Meneer laat mij nog even door spelen, want ik wil graag honderd procent halen”. “Kom kinderen de leraar wil ook nog even pauze houden”. Dit zijn voorbeelden van situaties die je mee zult maken als je effectief gebruik gaat maken van de game wereldburgerschap van IJsfontijn op school tv. De derde klas leerlingen van het St. Aloysius College van de verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm in Hilversum speelden tijdens de lessen de game over wereldburgerschap, daar waar zij normaal traditioneel les zouden volgen. De leraar had hiervoor gekozen om leerlingen meer te motiveren voor wereldburgerschap met ICT toepassingen. De game bestond uit een driedelige serie. In ieder deel zat een aflevering. Aan iedere aflevering van de serie was een quiz gekoppeld. Zo verzamelden leerlingen informatie over producten waar ze in de lessen mee in aanraking kwamen. Onderwerpen waar de leerlingen in de game mee te maken kregen waren: de oorsprong van producten, rekenen met een Survival Calculator en leeftijden vergelijken met Ghana. Bij het onderdeel ‘test en kijk’ gingen de leerlingen na hoe belangrijk onderwijs is. Tenslotte speelden leerlingen een eindronde waarin ze een Wereldburgerpaspoort moesten verdienen. Alle leerlingen deden deze opdracht en iedereen is geslaagd voor dit onderwerp. De leerlingen reageerden enthousiast en reflecteerden samen met de leraar hoe zij het beleefd hadden. Hier bleek dat niet alle leerlingen de gedachte achter de quizzen snapten. Het ging namelijk niet om goed of fout. Het ging erom dat de leerlingen tijdens de game leerden een eigen mening te vormen. Als je deze game gaat spelen met je klas houdt er dan rekening mee dat niet iedere leerling direct snapt dat het gaat om het vormen van een mening. Klik hier voor de interactieve presentatie. 

Filmpje gamification in education (Gabe Zicherman)
"Het geheel is meer dan de som der delen". Als je besluit gamificatie toe te passen in de les, zorg dan dat de game past binnen de context van een lessenserie. Geen beloning in de vorm van een nietszeggend cijfer, maar een proces van betekenisvol leren. Combineer de spelelementen friends, fun en feedback en beloon leerlingen. De game wereldburgers is een goede game voor onderwijsdoeleinden, omdat het gebruik maakt van het begrip “Flow”, het geeft de lessen meer balans tussen vaardigheden en uitdagingen. 

De leerkracht van de verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm is inmiddels overtuigd van de meerwaarde van gamificatie en geeft meerdere voorbeelden van toepassingen voor het onderwijs in het algemeen en het vak maatschappijleer in het bijzonder. Iedere les bestaat uit het concept 'praatje, plaatje en een daadje'. In de onderstaande lijst staan voorbeelden gamificatie in de les.  


Zelf content vinden voor gamificatie in je lessen? Een algemeen overzicht van gamificatie voor onderwijs kun je hier vinden. Het innovatievoorstel gamificatie wereldburgerschap kun je hier downloaden.